Veriseeder 1300
Veriseeder 1300 är idealisk för golfgreener, tees eller sportfält. Spikerrullen förbereder ytan effektivt så att sådd kan placeras noggrant och skyddat. Välj mellan två olika utmatarvalsar beroende på fröets storlek. Standard utmatningsvals för större utmatningsmängder och frön av rajgräs och svingel. Ultrafin vals för ren ven sådd. Veriseeder 1300 är anpassad till 3-punktslyft på traktor, men kan anpassas till transportfordon.

produktinfo
Maskiner for
vedlikehold
av alle
dine områder